پنجشنبه 1 فروردين 1398 _ 14 رجب 1440 _ 21 مارس 2019
فارسی | English
 پیوندهای داخلی
 
  رئیس دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت
مدیریت
امور فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مدیر امور فناوری
نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد سلطانی
 
 

 
 
 

 

 
 ايميل:  
 تلفن مستقیم: 04134327587
 تلفن دانشگاه: 04134327500 
 تلفن داخلی: 2359
تلفن همراه:  
وب سایت:  
 
 
اهم فعالیت های مدیر امور فناوری
  • تطابق متقابل نیازهای جامعه با توانمندی های دانشگاه
  •  
  • ایجاد هماهنگی لازم جهت استفاده حداکثری از فرصت های موجود جهت حمایت از تحقیقات استادان
  • تلاش در جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات
  • تقویت مراکز و گروههای پژوهشی هدفمند به منظور تولید و ارائه فناوری های مورد نیاز کشور
  • پیگیری امور مربوط به ارائه پیشنهادها ، داوری ها و انعقاد قرارداد با سازمان ها
  • اخذ اولویت های تحقیقاتی صنایع و سازمانهای اجرائی و اعلام به پژوهشگران
  • هماهنگی لازم جهت جایابی برای دوره های کارآموزی و کارورزی مورد نیاز دانشجویان
  • نظارت بر حسن اجرای پروژه ها در قالب قراردادهای منعقده
  • هماهنگی لازم جهت بازدیدهای گروهی مورد تقاضا از صنایع