سه شنبه 24 مهر 1397 _ 07 صفر 1440 _ 16 اکتبر 2018
فارسی | English
 پیوندهای داخلی
 
  رئیس دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت
مدیریت
دفتر  كارآفريني و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مدیر دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت و جامعه
نام و نام خانوادگی: دکتر سیروس اسدیان
 
 

 

 
 

 

 
 ايميل:  
 تلفن مستقیم: 04134327587
 تلفن دانشگاه: 04134327500 
 تلفن داخلی: 2355
تلفن همراه:  
وب سایت:  
 
 
اهم فعالیت های دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت و جامعه
  • تطابق متقابل نیازهای جامعه با توانمندی های دانشگاه
  •  
  • ایجاد هماهنگی لازم جهت استفاده حداکثری از فرصت های موجود جهت حمایت از تحقیقات استادان
  • تلاش در جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات
  • تقویت مراکز و گروههای پژوهشی هدفمند به منظور تولید و ارائه فناوری های مورد نیاز کشور
  • پیگیری امور مربوط به ارائه پیشنهادها ، داوری ها و انعقاد قرارداد با سازمان ها
  • اخذ اولویت های تحقیقاتی صنایع و سازمانهای اجرائی و اعلام به پژوهشگران
  • هماهنگی لازم جهت جایابی برای دوره های کارآموزی و کارورزی مورد نیاز دانشجویان
  • نظارت بر حسن اجرای پروژه ها در قالب قراردادهای منعقده
  • هماهنگی لازم جهت بازدیدهای گروهی مورد تقاضا از صنایع