پنجشنبه 1 فروردين 1398 _ 14 رجب 1440 _ 21 مارس 2019
فارسی | English
 پیوندهای داخلی
 
  کارشناسان دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت
کارشناس گروه ارتباط با صنعت دانشگاه

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : یوسف اقدمی  
 پست الکترونیکی:   sanat@azaruniv.ac.ir
 تلفن دانشگاه:  0412-4327500
 تلفن مستقیم:  0412-4327587
 تلفن داخلی:  2357

شرح وظايف كارشناس دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت

1.     برنامه ريزي و برگزاري بازديدهاي علمي از صنايع و كارخانه‌ها.

2.     نظارت بر نحوه كارآموزي دانشجويان و انجام امور محوله.

3.     كنترل و نظارت بر ثبت نام ، حذف، اضافه، تغيير محل كارآموزي، رفع مشكلات احتمالي و ارائه توصيه‌هاي لازم به دانشجويان.

4.      نظارت بر سامانه ملي كارآموزي براي تأييد دانشجويان ثبت نامي در سامانه مذكور.

5.     تهيه تفاهم نامه و ارائه طرح‌هاي لازم در زمينه‌ همكاري و اجراي طرح‌هاي صنعتي ما بين دانشگاه، صنعت و عضو هيأت علمي.

6.     تهيه و تدوين گزارش كار طرح‌هاي صنعتي مشترك.

7.     نظارت بر اجراي طرح‌هاي صنعتي مشترك و پيگيري امور مربوط به عقد قرارداد، تأمين اعتبار، پرداخت هزينه‌ها و تسويه حساب نهائي.

8.     بررسي و اظهار نظر در مورد طرح‌هاي صنعتي مشترك و ارائه آن به مافوق جهت طرح در شوراي ارتباط با صنعت و شوراي پژوهشي، اجرا و پيگيري مصوبات شوراهادر اين خصوص.

9.     بررسي  و اظهار نظر و پيگيري طرح‌هاي پژوهشي مربوط به بند الف ماده 102

10. تنظيم قراردادهاي اصلي و داخلي و ساير قراردادهاي طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه با صنعت

11. پيگيري امور مختلف مربوط به طرح‌هاي جاري و خاتمه يافته.

12. تنظيم مكاتبات مالي طرح‌ها

13. پيگيري امور جاري طرح‌هاي مورد حمايت در قالب پايان‌نامه تحصيلات تكميلي، امور طرح‌هاي راهبردي.

14. مسئوليت كنترل زماني اجراي طرح‌ها

15. هماهنگي تشكيل شوراي ارتباط با صنعت.

16. دريافت اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و اطلاع رساني در دانشگاه.

17. پيگيري دريافت و ارسال طرح‌هاي پيشنهادي اساتيد به صنايع و دستگاه‌ها.

18. تدوين تفاهم نامه‌ها، آئين‌ نامه‌ها و شيوه‌ نامه‌هاي اجرايي.

19. پيگيري اجراي تفاهم‌ نامه‌هاي موجود بين دانشگاه و صنايع يا دستگاه‌ها.

20. آماده سازي و ثبت نامه‌هاي صادره

21. مسئوليت امور دفتري.

22. ساير پيگيري‌هاي محوله از طرف مدير دفتر.