چهارشنبه 22 آذر 1396 _ 25 ربيع الأول 1439 _ 13 دسامبر 2017
فارسی | English
 پیوندهای داخلی
 
  اولویت های پژوهشی

الویت های پژوهشی صنعت برق در سال 96

فراخوان الویت های پژوهشی  شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی
فراخوان الویت های پژوهشی استانداری اذربایجانشرقی

فراخوان الویت های پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

فراخوان اولویتهای پژوهشی استانداري آذربایجان شرقی در سال 1396-1395

پروپزال طرح تحقیقاتی (فرم شماره یک)

لیست عناوین الویتهای تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز - سال 1396

الویت های تحقیقاتی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر (استانهای مرکزی ،همدان ، لرستان

عناوین الویتها و نیازهای تحقیقاتی شرکت توانیر

الویت هابی پژوهشی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در حوزه کودکان

الویت های پژوهشی مربوط به طرح های دفتر تحقیقات آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1396


الویت های پژوهشی دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ،وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ،جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام

سه طرح پژوهشی شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز

 فراخوان حمایت از پایان نامه در سال  1396 توسط شرکت گاز استان آذربایجانشرقی

لینک سامانه اولویت های پژوهشی کشور

الویت های پژوهشی  دفتر تحقیقات آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر

الویت های پژوهشی شرکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع برق ایران

فهرست عناوین الویتها و نیازهای تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی 

الویت های پژوهشی و نیازهای تحقیقاتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در سال 1396

الویت های پژوهشی شرکت گاز استان آذربایجانشرقی

الویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب کشور

الویت های تحقیقاتی استانداری  استان اذزبایجانشرقی و حمایت از پایان نامه ها