پنجشنبه 1 فروردين 1398 _ 14 رجب 1440 _ 21 مارس 2019
فارسی | English
 پیوندهای داخلی
 
  اولویت های پژوهشی

الویت های پژوهشی صنعت برق در سال 96

فراخوان الویت های پژوهشی  شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی
فراخوان الویت های پژوهشی استانداری اذربایجانشرقی

فراخوان الویت های پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

فراخوان اولویتهای پژوهشی استانداري آذربایجان شرقی در سال 1396-1395

لیست عناوین الویتهای تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز - سال 1396

الویت های تحقیقاتی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر (استانهای مرکزی ،همدان ، لرستان

عناوین الویتها و نیازهای تحقیقاتی شرکت توانیر

الویت هابی پژوهشی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در حوزه کودکان

الویت های پژوهشی مربوط به طرح های دفتر تحقیقات آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1396


الویت های پژوهشی دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ،وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ،جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام

سه طرح پژوهشی شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز

 فراخوان حمایت از پایان نامه در سال  1396 توسط شرکت گاز استان آذربایجانشرقی

لینک سامانه اولویت های پژوهشی کشور

فهرست عناوین الویتها و نیازهای تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی 


الویت های تحقیقاتی استانداری  استان اذزبایجانشرقی و حمایت از پایان نامه ها

اولویت های پژوهشی سازمان بهزیستی

الویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

الویت های تحقیقاتی سال 1397 شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

حمایت از پایان نامه های دکتری و ارشد مرتبط با جرایم دادگستری کل استان آذربایجانشرقی

فراخوان اولویت های تحقیقاتی سال 97 مرکز آموزشی منطقه یک سازمان زندانها

ارسال لیست اولویت های تحقیقاتی مصوب سال 1397 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

پنجاه اولويت پژوهشي سال 1397 دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه بامواد مخدر رياست جمهوري

عناوین الویت های پیشنهادی پایان نامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر

تصویر نامه شماره 306/6505/97 شرکت توزیع برق تبریز در خصوص نیاز سنجی اولویتهای پژوهشی سال98

الویت های پژوهشی سال 1397 شرکت اب منطقه ای خراسان

تصویر نامه شماره گ30/002/55713 شرکت ملی گاز استان در خصوص تمدید مهلت ارسال پروپوزال اولویتهای پژوهشی

ارسال درخواست معاون محترم وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر ارسال پیشنهادات و پروپوزال های تحقیقاتی
تصویر نامه شماره گ110/0800/14779صادره 1397 شرکت گاز استان در خصوص فراخوان پروژه پژوهشی«تعیین چینش.....»

الویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
الویت های پژوهشی سازمان سجش کشور
پایان نامه های مرتبط با مواد مخدر
تصویر نامه شماره گ30/002/72829 شرکت گاز استان در خصوص فراخوان مجدد اولویتهای پژوهشی
همکاری علمی پژوهشی گروه توپخانه مراغه
ارسال فراخوان طرح های تحقیقات کاربردی استانداری در سال 97 به انضمام فرم شماره یک

تصویر نامه شماره 75091/4سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اولویت های پژوهشی در سال 98-97
موزه ملی علوم و فناوری درخصوص تمدید فراخوان پژوهشی 97
تصویر نامه شماره 6723/87/200 اداره کل ورزش و جوانان استان در خصوص اولویت های پژوهشی سال 97