پنجشنبه 1 فروردين 1398 _ 14 رجب 1440 _ 21 مارس 2019
فارسی | English
  تماس با ما
تماس با ما
پردیس اصلی دانشگاه : استان آذربايجان شرقي، تبريز، كيلومتر35 جاده تبريز به مراغه، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
كد پستي : 5375171379 -  تلفن دانشگاه : 34327500-041 - دورنگار: 34327587-041
پرديس تبريز: استان آذربايجان شرقي، تبريز، ميدان جهاد(نصف راه)، خيابان ورزش، پرديس تبريز
   كدپستي :5183843954 - تلفن پردیس تبریز دانشگاه :6 - 34428801-041  - دورنگار: 34428804-041
www.azaruniv.ac.ir